Verduurzaming zandzuiger Jan Bernard

K3Delta zet belangrijke stappen in het verdere verduurzamen van haar bedrijfsprocessen. Zo is bijvoorbeeld de afgelopen vijf maanden de zuiger IHC Beaver 1400 ‘Jan Bernard’ onder eigen regie grondig gereviseerd. Met deze revisie hebben wij een waardevolle stap gezet in deze verduurzaming.  Daarnaast stelt de huidige wetgeving hoge milieueisen voor zandwinning op het water en zandwinning op gevoelige projecten in natuurgebieden, waaraan de zuiger vanzelfsprekend voldoet. Bovendien is de toepassing van een hoogrendement permanent magneet elektromotor nieuw als aandrijving voor zandzuigers en levert het een besparing van 3 tot 6 procent van de energiekosten op.

Nadat de installatie volledig is gestript, is deze vanaf het ponton getransformeerd naar dieselelektrisch. Alle aanwezige hydraulische aandrijvingen hebben we hierdoor vervangen. Zo is er een nieuwe hoofdgenerator (CAT 3512) ingebouwd en hebben we de dieselaandrijving van de boosterpomp vervangen door een 500kw permanent magneet motor. Tevens is de hydraulische aandrijving van de onderwaterpomp vervangen door een permanent magneet motor, is de elektrische besturing vernieuwd, een elektrische aandrijving voor het baggerwiel plus tandwielkast aangebracht en zijn er vijf elektrische lieren geplaatst die door frequentieregelaars worden aangestuurd. In geval van een mogelijke walaansluiting kan de generator worden vervangen door een trafo.

Vervolgens is de machinekamer opnieuw geïsoleerd, hebben we nieuwe uitlaten geplaatst die we optimaal hebben gedempt, is het ponton in drijfvermogen vergroot en is zowel binnen als buiten alles geconserveerd. Ook hebben we de kajuit opgeknapt. Slechts het casco van de uit 1989 daterende zuiger is onveranderd, zij het dat we dat uiteraard nieuw in de verf hebben gezet.

Eind juni was de renovatie gereed en is de Jan Bernard naar de Heesseltsche uiterwaarden verplaatst waar deze samen met de drijvende scheidingsinstallatie Juliana de komende jaren dienst zal doen. Hiermee hebben we in ons voortdurende streven naar milieu- en omgevingsvriendelijk ontgronden weer een stap gemaakt naar een bedrijfsbreed optimaal duurzaam zandwinproces.