De veldlessen van Ark & K3Delta in de Leeuwense Waard – Jaarverslag 2017

Sinds 1996 worden er in de Leeuwense Waard veldlessen georganiseerd door Stichting Ark om kinderen, leerkrachten en ouders te betrekken bij de natuurontwikkeling dichtbij hun leefomgeving. K3Delta is eigenaar van de Leeuwense Waard en financiert sinds 1999 deze veldlessen voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit het Land van Maas en Waal en een aantal scholen uit de Betuwe. Ook het afgelopen jaar deden vrijwel alle basisscholen uit het Land van Maas en Waal weer mee met de veldlessen, net als een paar scholen uit de Betuwe. Zij hebben vanaf de overkant van de rivier uitzicht op de Leeuwense Waard.

Leeuwense Waard
De Leeuwense Waard is een van de eerste uiterwaarden langs de Waal waar een meestromende nevengeul werd gerealiseerd. In het verleden werd hier zand gewonnen. Nu wordt er door K3Delta slib geborgen. Het gebied ontwikkelt zich op termijn in een waaier van geulen, onder begrazing van kuddes paarden en runderen; Koniks en Rode Geuzen.

Kennis maken met de riviernatuur
Vorig jaar vierden we een mooie mijlpaal: de komst van het 20.000e kind! Dit jaar deden er 827 kinderen mee met in totaal 204 begeleiders. Zij maakten kennis met de natuur van de uiterwaarden en de rivier en beleven een wildernis-avontuur dichtbij huis. Met behulp van de veldleskar met daarin onder andere verrekijkers, loepjes, potjes, insectenvangers, schepnetjes en emmers onderzoeken de kinderen het water, speuren ze naar vogels en beleven ze een stukje ruige natuur. Voor de begeleidende ouders zijn er tasjes met zoekkaarten over diverse natuuronderwerpen. Ook worden leerlingen en ouders geïnformeerd over waterberging en rivierveiligheid en het werk van K3Delta, waar natuurontwikkeling een belangrijk onderdeel van is.

Jaarverslag 2017
Caroline van der Mark van Stichting Ark stopt ieder jaar weer veel werk in het maken van een jaarverslag over deze veldlessen. Voorzien van vele foto’s is dit ook dit keer weer een prachtig document geworden wat het lezen en bekijken meer dan waard is.

Ook komend jaar weer op pad
Ook in 2018 gaat de Stichting Ark weer op pad met vele leerlingen. Naar buiten, het veld in. Zoeken, verzamelen, bekijken, en onderzoeken. Ruiken, horen, voelen, en soms ook proeven. K3Delta gaat ondertussen voortvarend door met de realisatie van de natuurdoelen in de Leeuwense Waard en financiert vanzelfsprekend ook komend jaar weer deze belangrijke veldlessen.