Bedrijf

Over K3Delta 
Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult.

Gebiedsontwikkeling
Het herstellen, verbeteren of aanpassen van de leefomgeving is een complex maar boeiend proces. Hierbij komen vele belangen samen om in samenwerking met alle betrokkenen tot duurzame ontwikkelingen te komen.

Zand & Grind
De verschillende zandsoorten, welke zijn gerangschikt op basis van korrelgrootte, worden gebruikt voor diverse toepassingen. Zo wordt het ophoogzand gebruikt voor het funderen van wegen, viaducten, spoorlijnen en voor het bouwrijp maken van kavels voor woningbouw en industrie. Industriezand is de basisgrondstof voor beton en asfalt. Voor de productie van asfalt, betonmortel, en producten zoals trottoirbanden, klinkers, vloerdelen en andere prefab betonproducten heeft de bouwsector behoefte aan grote hoeveelheden zand en grind.

Grond- en baggerspecie
Binnen onze afdeling Grond- en Baggerspecie zijn wij gespecialiseerd in het milieuverantwoord toepassen van grond en baggerspecie, waarbij gecontroleerde toepassing van groot belang is. Deze toepassing vindt vaak plaats in combinatie met het inrichten van nieuwe natuurgebieden of natuurlijke geluidswallen.

Klei
De baksteen-en dakpanproducenten stellen hoge eisen aan hun grondstoffen. Voor het opsporen, ontwikkelen en exploiteren van hoogwaardige kleiwinlocaties met een team van gespecialiseerde uitvoerders is K3Delta dé grondstoffenleverancier van de keramische industrie in Nederland. In de afgelopen 45 jaar zijn wij uitgegroeid tot de marktleider in deze markt. De klei wordt gebruikt als grondstof voor bakstenen en dakpannen bij steenfabrieken in de omgeving. Daarnaast is onze klei zeer geschikt voor dijkverzwaring. De komende jaren zal de overheid veel doen aan dijkverzwaring om hiermee Nederland te beschermen tegen hoogwater.

Productie & Techniek
Dit deel van K3Delta ondersteunt het primaire proces in technisch en projectmatig opzicht. Niet alleen de winning van de grondstoffen, maar ook het veredelen en transporteren valt hieronder. Hiermee bieden wij de zekerheid van langjarige levering in alle gewenste samenstellingen.

Overige activiteiten
Naast de eigen activiteiten participeert K3Delta actief in bedrijven en projecten op het gebied van exploitatie van delfstoffen. Ook voorziet K3Delta in de op-en overslag van grondstoffen.