Duurzaamheid

Elk plan dat door ons uitgewerkt wordt, moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Daarom doen wij zeer uitgebreid onderzoek en luisteren we eerst naar wat betrokken partijen (provincie, gemeente, grondeigenaren, pachters, omwonenden, natuurbeheerders, milieugroepen, Rijkswaterstaat, Recreatieschap en Waterschap) te vertellen hebben. Al deze gegevens worden in onze inrichtingsplannen verwerkt. Het is de kunst om de juiste balans te vinden en een voorstel te doen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Cultuurhistorische elementen worden, waar mogelijk, ingevlochten in het landschapsontwerp. Als er genoeg gegevens zijn, schakelen we landschapsarchitecten in die (met de vergaarde gegevens in het achterhoofd) het plan uittekenen. De uitgetekende plannen worden vervolgens besproken met de betrokkenen en eventueel aangepast. Het plan wordt getoetst en daarna voorzien van de benodigde toestemmingen en vergunningen om vervolgens uitgevoerd te worden.

Lees hier meer over hoe K3Delta omgaat met haar duurzaamheidsverantwoording.