Missie & Visie

Ontgronden doe je niet zomaar. ‘Zomaar’ ontgronden kan het landschap ernstige schade toebrengen, hetgeen invloed heeft op het welzijn van de mensen en dieren die in het leefgebied hun thuis hebben. Daarom is het belangrijk natuurbewust te ontgronden. Wij werken niet voor niets zo zorgvuldig en natuurbewust. Niet alleen het bedrijf moet winnen, maar ook de leefomgeving, de natuur en de mensen die in het gebied wonen.  Plannen dienen meerwaarde op te leveren in de vorm van bijvoorbeeld natuurontwikkeling, rivierverruiming (veiligheid) en recreatie. Wij willen die  doelstelling bereiken in samenspraak met de omgeving (bewoners, bestuurders, milieuverenigingen) zodat maatschappelijk draagvlak ontstaat.

De filosofie van K3Delta draait om creatieve en innovatieve oplossingen van maatschappelijke waarde. De basis van ons werk komt voort uit maatschappelijk gewenste ontwikkelingen: rivierverruiming om het overstromingsgevaar te reduceren, de aanleg van nieuwe natuur en/of recreatiegebieden.

Wij zijn voortdurend in gesprek met onze stakeholders. Van opdrachtgevers en afnemers, tot natuurorganisaties en omwonenden. Met creatieve en innovatieve oplossingen slagen wij er in verschillende standpunten te verenigen en uiteenlopende ideeën te bundelen tot een krachtig en voor velen aantrekkelijk resultaat. Een belangrijk aandachtspunt voor K3Delta is hoogwaterveiligheid. Door te participeren in diverse projecten gericht op verlaging van de hoogwaterstand in de rivierendelta van Nederland, laten wij zien dat het creëren van hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling volwaardig samen gaan.