Onze aanpak

Intensieve samenwerking 
Om het optimale resultaat uit gebiedsontwikkeling te halen, zijn niet alleen goede plannen nodig die passen binnen de wettelijke kaders, maar moeten ook de economische kansen en risico’s in kaart gebracht worden. Wij toetsen van start tot eindfase de financiële haalbaarheid en zoeken naar mogelijkheden om door middel van de winning van delfstoffen, de berging van grond en baggerspecie of de toekomstige exploitatie van het gebied, het beoogde resultaat tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren. K3Delta heeft alle disciplines in huis om dit traject van A tot Z tot een goed eindresultaat te brengen.
Intensieve samenwerking met opdrachtgevers, overheden, strategische partners en overige betrokken partijen is hierbij essentieel. Met deze aanpak hebben wij in het verleden mooie resultaten behaald. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is draagvlak ontwikkeld waarbij de gestelde doelen zijn bereikt. Het geeft ons het vertrouwen dat deze combinatie in nieuwe ontwikkelingen uiterst waardevol is, waarbij ook andere maatschappelijke doelen toegevoegd kunnen worden.

Integrale aanpak
Onze aanpak richt zich op projecten ontstaan vanuit overheden, (natuur)organisaties, via derden of vanuit eigen beheer. We houden ons bezig met bestemmingsplannen, vergunningen, diverse benodigde onderzoeken en landschapsarchitectuur passend binnen het beeld van de omgeving.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de projecten die wij realiseren? Klik hier of neem contact op met één van onze projectleiders. Zij staan u graag te woord.

Tel: 024 348 88 00
Mail: info@k3delta.nl