Techniek

Het winnen en verwerken van grondstoffen is zowel boeiend als veelzijdig. Boeiend vanwege de fijnmazige technieken die voor de winning en verwerking worden gebruikt, en veelzijdig vanwege de toepassingen in o.a.  de woning- en wegenbouw, keramische industrie, dijkverzwaring, betonproductie, sport en recreatie en de meerwaarde voor hoogwaterveiligheid.

Er valt veel te vertellen over het technische proces rondom het winnen en verwerken van grondstoffen binnen K3Delta. Om u een kijkje in onze keuken te geven, lichten we het proces rondom het winnen van zand en grind uit.

Aan land
Het zand en grind, nog voorzien van kleideeltjes en kleine houtresten, wordt uit de plas via een zuigpijp en vervolgens drijvende leiding aan land gebracht. Vervolgens wordt het gezeefd in de basiscomponenten zand en grind, waarbij de grote stenen worden gescheiden van de rest. Het uitgezeefde water wordt opgevangen in het scheprad. Het grind wordt gewassen en daarna met een transportband naar een silo gebracht.

Als de silo vol is, begint het grindwasproces automatisch. Hierna gaat het grind naar een onthoutingsmachine waar het in drie soorten wordt uitgezeefd op depots. Het nog onbewerkte zand wordt op een depot gebracht. Onder dit depot bevindt zich een tunnel met daarin een transportband. De band brengt het zand in de onthoutingsinstallatie, waar het wordt gewassen met water uit de winning. Kleine houtdeeltjes komen vanzelf bovendrijven en worden afgescheiden. Het waswater gaat weer terug naar de waterplas en het zand gaat naar de klasseertank. In de klasseertank bezinkt het zand naar korrelgrootte. De tank heeft aan de onderzijde kleppen om de verschillende korrelgroottes af te tappen. De grotere, zwaardere korrels kunnen als eerste worden afgetapt, de kleinste korrels bezinken als laatste. Op deze wijze kunnen verschillende zanden worden samengesteld: dit proces wordt door een computer aangestuurd. Na deze voorafscheiding blijft er water met fijn zand over. Dit water wordt verzameld in een groot scheprad, waarin het fijne zand wordt opgeschept. Dit fijne zand, het ophoogzand, wordt niet verder bewerkt en op depot gebracht. Het water vloeit terug de plas in.

Op het water
De zandzuiger op het water en de veredelingsinstallatie op het land werken nauw samen om het materiaal aan land te brengen en te bewerken tot de verschillende producten. Door inzet van duurzame, technische middelen kunnen we zorgvuldig met de grondstoffen omgaan. De zandzuiger bestaat uit een stalen ponton, die met lieren en ankers aan de wal verbonden is.

De zuigpijp kan met lieren en staalkabels naar beneden of naar boven worden bewogen. De specie wordt losgewoeld met een krachtige waterstraal om gemakkelijker te kunnen worden opgezogen. De positie van de zandzuiger en de zuigmond worden nauwkeurig bepaald met behulp van dieptemeters en het geautomatiseerde positioneringssysteem. Dit systeem oriënteert zich op een satelliet en wordt ook gebruikt in de scheepvaart.

Lingemeer 8675

 

Wilt u naast bovenstaande uitleg ook meer weten over de techniek rondom het verwerken van grond- en baggerspecie en de winning van klei? Wij staan u graag te woord.