Disclaimer

 

Website
Deze website is met de grootste zorg samengesteld onder verantwoordelijkheid van K3Delta. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen echter geen rechten worden ontleend en evenmin kunnen wij aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de op deze website aangeboden informatie. Het is mogelijk dat via deze internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen van anderen. K3Delta kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

Copyright
K3Delta behoudt zich het auteursrecht op alle de via onze website(s) verstrekte informatie en teksten, inclusief beeldmerken, logo’s, illustratie- en fotomateriaal. De software is eigendom van K3Delta en/of haar licentiegevers.
Niets uit de teksten en verdere inhoud van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van K3Delta worden gekopieerd, verspreid, overgenomen en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient in dat geval te gebeuren met bronvermelding.

Privacy
K3Delta hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy. Natuurlijk zijn wij geïnteresseerd in de bezoekers van onze website, maar er wordt alleen technische informatie verzameld ter ondersteuning van het beheer van de website en statische verwerking.

Aanvaarding
Deze disclaimer is van toepassing -en u aanvaardt deze en u verbindt zich ertoe deze na te leven- indien u een bezoek brengt aan de website en/of gebruik maakt van de (informatie op de) website. Indien u de disclaimer niet aanvaardt, mag u de (informatie op de) website niet gebruiken. De disclaimer kan zonder (voorafgaande) kennisgeving op ieder moment worden gewijzigd, zodat u de disclaimer bij ieder gebruik opnieuw dient te lezen.

E-mail
Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend. E-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u een e-mailbericht per abuis heeft ontvangen, dan wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van een e-mailbericht contact met de afzender op te nemen.

Meer informatie