01.

Zand & Grind

Zand is een basisbestanddeel van veel producten. Maar niet elke soort zand is geschikt voor elk gebruik. Door zandsoorten te vermengen creëeren wij materialen met specifieke kwaliteiten voor specifieke doeleinden. Dat kan zijn voor gebruik in bijvoorbeeld beton en asfalt of het instrooien van sportvelden.

Het toutvenant, een mengsel van zand, grind, klei en organische houtdeelltjes, wordt door middel van een zandzuiger omhooggehaald. Daarna volgt er in een installatie een proces van zeven en wassen en worden de zand en grind korreltjes opgeslagen in aparte depots en zijn gereed om verwerkt te worden.

02.

Klei

K3Delta is (onder de bekende naam Delgromij ) één van de grootste kleileveranciers van Nederland en voldoet aan de hoogste eisen van haar klanten. De klei wordt toegepast in de keramische industrie voor de productie van gevel-, straatstenen en dakpannen. Voor de verzwaring of aanleg van (rivier) dijken leveren wij specifieke kleisoorten die voldoen aan de erosie eisen die daaraan worden gesteld.

03.

Grond- en baggerspecie

De Milieu afdeling binnen K3Delta is (onder andere onder de bekende namen Grondbank GMG en Kaliwaal BV) gespecialiseerd in het verant­woord toepassen van herbruikbare grond en baggerspecie. Baggerspecie (waterbodem) komt vrij bij het uitbaggeren (onderhouden) van sloten, grachten, rivieren en havens. Grond (landbodem) komt vrij bij bijvoorbeeld bouwprojecten. Binnen onze milieuafdeling bieden wij oplossingen voor het weer nuttig toe kunnen passen van grond en baggerspecie.