Klei

Nederlandse rivierklei
Nederland is een delta van rivieren waarlangs klei is afgezet. Het is de kunst binnendijks en in de uiterwaarden klei te winnen die voldoet aan de eisen van de industrie. Door het grote aantal eigen winlocaties kunnen wij de transportkosten laag houden, zijn we in staat klei op recept samen te stellen en kunnen we voldoen aan specifieke wensen van klanten. Van vet tot schraal en van geel tot rood, Delgromij heeft het. Delgromij is onderdeel van de K3-organisatie.

Duurzaamheid
Klei uit de Nederlandse uiterwaarden kan worden beschouwd als een vernieuwbare grondstof. Bakstenen en dakpannen van de keramische industrie behoren daardoor tot de categorie ‘duurzame producten’. Klei is dus vernieuwbaar en in duurzaamheid vergelijkbaar met hout, wind en zonne-energie.

Westerwaldklei
Om klanten meer mogelijkheden en maatwerk te bieden hebben wij Duitse kleisoorten aan ons assortiment toegevoegd. Het zijn hoogwaardige kleisoorten uit het Westerwald en de Taunus. Deze klei wordt in het eigen laboratorium getest. Hierdoor kunnen wij maatwerk leveren en klantspecifieke recepturen samenstellen.

Limburgs lössleem
Ook leveren wij Limburgse lössleem zowel rood- als geelbakkende. Met name de fabrieken in de grensstreek met België maken hier veelvuldig gebruik van.

Delcaklei
Delcaklei is een mede door Delgromij ontwikkelde toeslagstof uit kalksteen en zeer geschikt voor de productie van gele bakstenen. Het gebruik van Delcaklei levert een aanzienlijk kostenvoordeel op in vergelijking tot het gebruik van de traditionele droge kalk en geeft bovendien een intensere geelkleuring.

Granietproducten
Met diverse granietproducten uit ons assortiment kunnen wij het drooggedrag van de klei verbeteren. Hiervoor gebruiken wij onder andere graniet uit Noorwegen en Schotland. Wij leveren ook granuliet, dat voornamelijk gebruikt wordt bij de productie van gebakken straatstenen en een dichtere steen oplevert.

Dijkenklei
Hoogwaterveiligheid is in Nederland een groot maatschappelijk belang. Voor de verzwaring of aanleg van dijken leveren wij specifieke kleisoorten van vettere kwaliteit welke voldoen aan de erosie eisen die daaraan worden gesteld.

Logistiek
Alle te leveren kleisoorten en toeslagstoffen worden geheel onder eigen beheer vanuit een dertigtal eigen winningen geladen en getransporteerd rechtstreeks naar de eindgebruiker. Bij leverantie van keramische klei en toeslagstoffen op de steenfabrieken bouwen wij kant en klare productiedepots op van diverse soorten klei, sturend op een zevental parameters en afgestemd op het specifieke te bakken product.

Contactpersonen