Inrichtingsplan Erfkamerlingschap gedeeltelijk aangepast vanwege succesvolle rietontwikkeling

In het Erfkamerlingschap, gelegen in de Rijnstrangen ten noordoosten van het dorp Herwen, werken Staatsbosbeheer en K3Delta sinds 2009 samen aan natuurontwikkeling. Daarbij gaat het vooral om het herstel van velden met waterriet. Waterriet is schaars in de Nederlandse moerasgebieden. Ook in de Rijnstrangen is dat het geval. Om het waterriet zich optimaal te laten ontwikkelen, is in overleg met Staatsbosbeheer besloten om het inrichtingsplan voor het Erfkamerlingschap gedeeltelijk aan te passen.

Experimenten
De Rijnstrangen zijn door de jaren opgeslibt. Het riet is verdroogd en verruigd. Van 2010 tot 2013 zijn er experimenten gedaan met de aanplant van riet. Binnen verlaagde gebieden van 0,5 tot 0,8 hectare groot, ook wel compartimenten genoemd, bleek het mogelijk rietvegetaties met een hoge dichtheid te ontwikkelen. Het gereguleerde waterpeil van ± 10-15 cm binnen de gegraven compartimenten en de ganzenwerende maatregelen (overspannend met linten) bleek cruciaal bij het planten van rietstekken en de groei ervan.

Wijziging inrichtingsplan
Door deze ervaringen is besloten het inrichtingsplan voor het Erfkamerlingschap gedeeltelijk te wijzigen. Zo is de zone langs de nieuw gegraven geul opgedeeld in (omdijkte) compartimenten, om de kans op ontwikkeling van velden met waterriet te vergroten. De Provincie Gelderland heeft voor deze wijziging van het inrichtingsplan (vergunningswijziging) haar toestemming gegeven.

Meer informatie
Meer informatie over het project Erfkamerlingschap leest u op de projectpagina.