K3Delta voegt met opening van eerste zonneweide nieuw hoofdstuk toe aan verduurzaming

 

 

K3Delta-directeur Jan Willem van de Kamp (links) en wethouder van de gemeente Buren Henk de Ronde starten de zonneweide op

Op zaterdag 9 december openden wij op onze locatie Lingemeren in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe ons eerste zonnepanelenveld: zonneweide Lingemeren. Directeur Jan Willem van de Kamp en wethouder Henk de Ronde van de gemeente Buren openden de zonneweide officieel. Met deze zonneweide werken wij aan een schone omgeving en een Co2-neutrale bedrijfsvoering.

De zonneweide ligt tussen de plas die op dit moment wordt aangelegd (de Blauwe Kampse Plas) en de Linge. In totaal liggen er op de zonneweide ruim 4800 zonnepanelen. De weide gaat onder andere de zandzuiger die in de Blauwe Kampse Plas werkzaam is, voorzien van energie. De zonneweide is landschappelijk ingepast met een groene wal en beplanting. Eromheen komen wandelpaden en een uitzichtpunt.

Een nieuwe stap
Jan Willem van de Kamp: “Ik ben erg trots op onze eerste zonneweide. Ons werkterrein is de leefomgeving van de toekomst. Wij gaan dan ook zorgvuldig met deze gebieden om, onder andere door onze productieprocessen nog verder te verduurzamen. Het opwekken van duurzame energie hoort daar zeker bij. De aanleg van deze zonneweide is een nieuwe stap om binnen een aantal jaar onze productieprocessen volledig Co2-neutraal te krijgen. Dat kan mede door het aanleggen van zonneweides als deze, maar wij zijn bijvoorbeeld ook aan het onderzoeken of het mogelijk is om in de toekomst gebruik te maken van drijvende zonnepanelen.”

Wethouder Henk de Ronde: “In gemeente Buren zijn al een waterkrachtcentrale (Maurik) en vier windmolens (Lienden). Vandaag openen we het allereerste zonnepark. Daarmee wekken we in onze gemeente 10% van de gebruikte energie duurzaam op. Dat is twee keer zoveel als landelijk gemiddeld! Ik ben blij te zien dat bedrijven als K3Delta hun verantwoordelijkheid voor een schoon leefmilieu nemen. In dat leefmilieu wonen namelijk onze inwoners. Het gebruik van een stille zandzuiger en schone energie zijn daarvan voorbeelden. En de omgeving van de plassen die K3Delta graaft levert een prachtige recreatieve meerwaarde voor onze gemeente.”

Gebruik van energie
De komende tijd gebruiken wij om te ondervinden hoeveel energie er precies wordt opgewekt. De energie die niet door de zandzuiger wordt gebruikt, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Samen met een aantal energieleveranciers onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om deze energie aan te bieden aan omwonenden van het Lingemeer.

Gebiedsontwikkeling Lingemeren
De gebiedsontwikkeling Lingemeren omvat de totaalontwikkeling van het gebied rondom het bestaande Lingemeer. In het gebied worden nieuwe plassen aangelegd en met elkaar verbonden. Daarmee ontstaat een groot, aaneengesloten waterrijk gebied met grote landschappelijke, natuurlijke en recreatieve mogelijkheden. U leest meer over het project op de projectpagina.