Ontwikkeling Roetwaarden nadert voltooiing

In de plas De Roetwaarden, op de oostoever van de IJssel nabij Den Nul, wordt door K3Delta in samenwerking met Staatsbosbeheer natuurontwikkeling gerealiseerd. Deze natuurontwikkeling wordt gerealiseerd door het nuttig toepassen van overtollige grond en waterbodem uit o.a. rivierprojecten.

Het initiatief
Zo worden er slikkige oevers met drijfbladvegetatie aangelegd, wordt er rietmoeras met waterriet ontwikkeld, wordt er ondiep water voor paaiende vissen gecreëerd, zal moerasbos ontwikkeld worden als leefgebied voor moerasvogels en zullen er zandige koppen en dynamische oevers aangelegd worden. Ook zal de landschappelijke structuur worden versterkt, vergroot de natuurbeleving doordat de ontstaanswijze van de uiterwaard weer zichtbaar wordt gemaakt.

Stand van zaken
De Zuidelijke slikplaat van de Roetwaarden wordt vanaf begin mei week geprofileerd, zoals op onderstaande foto’s te zien is. In de oever blijft een strook overhoogte liggen; dit betekent dat een deel van de grond tijdelijk boven water te zien zal zijn. Deze strook met overhoogte wordt afgewerkt ten tijde van het dempen van de invaart.

Hiermee nadert het project haar voltooiing. Wij houden u graag op de hoogte!

WP_20170504_10_14_49_Pro WP_20170504_10_07_18_Pro