+

Marnemoende – IJsselstein

×

Marnemoende is een bruisende pleisterplaats voor recreanten aan de Hollandse IJssel en is vernoemd naar de Marne, een klein voormalig riviertje…

Ontdek het project

Marnemoende – IJsselstein

Marnemoende is een bruisende pleisterplaats voor recreanten aan de Hollandse IJssel en is vernoemd naar de Marne, een klein voormalig riviertje uit de Romeinse tijd. In een watersysteem als de Hollandse IJssel, ontstaan grote natuurwaarden bij een geleidelijke overgang van land naar (ondiep) water. Dit komt in de Hollandse IJssel slechts beperkt voor.

Door een deel van de plas en de jachthaven Marnemoende te verondiepen, wordt de basis gecreëerd voor natuurontwikkeling en kunnen de recreanten nog meer genieten. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat vanaf 2016 de Hollandse IJssel verdiepen. Dit biedt een unieke kans om met de vrijkomende gebiedseigen waterbodem herinrichting te realiseren met natuur- en recreatieve meerwaarde in de plas Marnemoende. De verondieping van plas Marnemoende, een initiatief van K3Delta, Staatsbosbeheer en de heer en mevrouw Kromwijk (eigenaar van de plas), is in de Brochure Herinrichting Marnemoende beschreven waarbij de landschappelijke, natuurlijke en recreatieve kwaliteit, eindinrichting, de beoogde doelen en de realisatie aan de orde komen.

Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen? Wij staan u vanzelfsprekend graag te woord. U kunt contact opnemen met projectleider Iwan Reerink via telefoonnummer 024 348 88 54 of per mail via i.reerink@k3delta.nl.