Resultaten biodiversiteit beschikbaar. Wij delen deze graag met u!

Op de locaties Bemmel, Havikerwaard, Lingemeren en Millingerwaard wordt in het kader van de Wet natuurbescherming (voorheen ook wel bekend als de Natuurbeschermingswet) regelmatig natuuronderzoek uitgevoerd. Gedurende de uitvoering wordt regelmatig naar de stand van de biodiversiteit gekeken, bijvoorbeeld voor de soortgroepen vogels, vaatplanten, libellen en dagvlinders.

Op verzoek zijn de resultaten van natuurtoetsen en/of monitoringsrapportages van de genoemde projecten beschikbaar. Wij delen deze graag met u! Per e-mail (via j.hijlkema@k3delta.nl) kunt u de beschikbare informatie opvragen. Ook voor vragen staat Jildert Hijlkema u graag te woord.