Torenvalk voelt zich thuis in Millingen

Dat techniek en natuur hand in hand gaan, hebben wij al eens eerder aangetoond. Opnieuw kunnen wij een prachtig fenomeen met u delen! Op onze locatie Millingerwaard, op een mooie en veilige plek midden in de zandwinningsinstallatie, heeft een torenvalkvrouwtje haar haar plek gevonden om haar eieren uit te broeden. Henk Braam heeft hier prachtige foto’s van gemaakt welke wij graag aan u tonen.

De torenvalk
De torenvalk was lange tijd de talrijkste roofvogel, maar dat is nu de buizerd. Toch is het nog steeds een kenmerkende vogel van het open land in Nederland. Een uitgesproken veldmuisjager, die graag in nestkasten broedt in open land. Als er weinig muizen zijn pakt hij ook wel jonge weidevogels of mussen; de torenvalk pakt uitsluitend prooien van de grond. De torenvalk neemt als broedvogel en als overwinteraar vanaf 1990 gestaag in aantal af; een afname die de laatste jaren zich zelfs heeft versneld. Dit onderstreept maar weer eens dat het bijzonder is om deze prachtige vogel een huis te kunnen bieden in Millingen. Torenvalken bouwen zelf geen nest,  maar broeden in oude kraaiennesten. In Nederland tegenwoordig vooral in speciale open of halfopen torenvalkkasten met turf erin. Ook in nissen in gebouwen en in het buitenland op rotsrichels en in rotsspleten. Torenvalken hebben één legsel, zeer zelden twee van meestal 4 tot 6 eieren. De broedtijd is van april tot juli. Alleen vrouwtje broedt. Jongen zijn vliegvlug na 27 tot 35 dagen, maar worden nog vaak wekenlang gevoerd.

Natuurbewust werken
K3Delta is zich zeer bewust van de omgeving waarin zij werkt en hanteert dan ook het ‘Protocol Natuurbewust Werken’. Zo hebben wij een gazen hekwerk geplaatst rondom het nest, om een veilig uitvliegen te garanderen.

Kijk en geniet mee! U kunt op de foto’s klikken om deze in een mooie vergroting te zien.