Woensdag 27 september inloopmiddag- en avond plan uiterwaarden Demen-Dieden

Natuurmonumenten en K3Delta houden op woensdag 27 september een inloopmiddag- en avond over het plan voor de uiterwaarden tussen Demen en Dieden in de gemeente Oss. De Maasuiterwaarden tussen Demen en Dieden hebben een enorme potentie om een aaneengesloten natuurgebied te vormen en bij te dragen aan de hoogwaterveiligheid. Gebiedsontwikkelaar K3Delta heeft hier samen met Natuurmonumenten en samenwerkingspartner Rijkswaterstaat een eerste herinrichtingsplan voor ontwikkeld. Op 27 september zijn omwonenden en andere geïnteresseerden van harte welkom om tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor hen geschikt moment binnen te komen lopen in Dorpshuis Onder d’n Plag, Osstraat 11 in Demen. Er is uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van reacties en suggesties op het voorlopige plan. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Uiterwaardverlaging en nevengeulen
Het plan is om de uiterwaarden te verlagen en in beide uiterwaarden een nevengeul te graven. Ook is het de wens de Maasoever natuurvriendelijker in te richten. Door deze ingrepen komt er weer ondiep water en meer variatie in leefgebied. Dat trekt veel verschillende planten, vissen en andere waterdieren aan. Zo verbeteren de natuurwaarden en ecologische waterkwaliteit van de Maas. Bovendien verkleint het de kans op overstromingen. Ook wordt de rivier beter zichtbaar en de natuur vanaf de dijk en de Veerweg goed beleefbaar. Tijdens de inloopmiddag- en avond willen K3Delta, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat de plannen graag in een vroeg stadium met omwonenden en andere geïnteresseerden bespreken.

Onderdeel van het programma MeerMaas
In de Maasuiterwaarden werken verschillende partijen samen aan natuurontwikkeling en hoogwaterveiligheid. Natuurmonumenten is bezig met projecten voor de bedijkte Maas van Ravenstein tot Heusden. Het geheel aan natuurontwikkelingsprojecten aan de Maas is samengebracht in het programma MeerMaas. Onderdeel van dit programma is het plangebied Demen-Dieden.

Zijn er op voorhand al vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Luuk Donderwinkel van K3Delta BV via telefoonnummer 024 348 88 33 of per mail via l.donderwinkel@k3delta.nl.

Foto: Rijkswaterstaat, fotograaf Joop van Houdt